Miljödiplomerade

Miljön är viktig för oss på Forshaga Dentaldepå AB. Forshaga Dentaldepå värnar om miljön på olika sätt.

Vi arbetar aktivt och systematiskt med miljöarbete och är sedan flera år miljödiplomerade.

 

Forshaga Dentaldepå ska medverka till en god miljö i vårt samhälle bland annat genom:

-att följa gällande lagar och krav inom miljöområdet

- att på vår arbetsplats tänka miljömässigt. T ex undviker vi engångsartiklar, källsorterar våra sopor och väljer det "miljövänliga" alternativet när vi handlar.

- vi återanvänder emballage och fyllnadsmaterial så långt som möjligt

- vi arbetar också för att så långt som möjligt arbeta med digital lagring och utskick som alternativ till papper

- att det papper vi förbrukar på vår arbetsplats lämnas till pappersåtervinningen

-att genom vårt medlemskap i EL-kretsen betala för återvinning av de apparater vi tillför den svenska marknaden

 

 

 

 

Miljödiplomering